Wprowadzone przez Karol Płocha

Nabór 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP wydłużony

Nabór POPW 1.2 – etap trzeci Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła składanie wniosków w ramach naboru 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP, który rozpoczął się 28 kwietnia 2017 roku, do 31 sierpnia 2017 roku. Pierwszy etap zakończył się 31 maja, a drugi 30 czerwca bieżącego roku. Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w celu […]