200

Obsłużyliśmy ponad 200 zadowolonych klientów.
Zostań jednym z nich

150 mln

Pozyskaliśmy dotacji na ponad 150 mln zł.
Dowiedz się jak

100

Opracowaliśmy ponad
100 raportów.
Poznaj jakość raportów

Hong Kong harbour2 80x80 Internacjonalizacja
 • Doradztwo eksportowe
 • Strategie Wprowadzenia Produktów na rynki zagraniczne
 • Strategie Finansowania Eksportu na wybrane destynacje eksportowe
 • Strategie Kreowania Wizerunku na określonych rynkach
 • Znajdowanie klientów

„W związku z doskonałym przebiegiem współpracy z firmą Paszport do Eksportu Sp. z o.o., możemy ją polecić jako rzetelnego i godnego zaufania partnera posiadającego niezbędne kompetencje w zakresie opracowania dokumentów aplikacyjnych do programu Go to Brand.”

„Pracownicy firmy poświęcili wiele czasu i uwagi opracowując wniosek o dofinansowanie wraz z harmonogramem projektu.”

Więcej..

„Pracownicy podeszli do projektu z należytym zaangażowaniem, wykazali się terminowością, profesjonalizmem oraz informowali na bieżąco o postępach w pracy.”

Więcej..

„Dokumenty aplikacyjne zostały opracowane w sposób profesjonalny, co przełożyło się na otrzymanie dofinansowania przez spółkę Magic Brands.”

Więcej..

„Firma opracowała dla naszego przedsiębiorstwa strategię biznesową do działania 3.2.2 RPO Mazowieckie. Dokument ten zawierał przede wszystkim analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazywał zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia.”

Więcej..

Nasza Firma

Nasza firma działa od 2009 r. i od tego momentu udzieliliśmy wsparcia ponad 150 przedsiębiorstwom eksportującym swoje produkty i usługi.

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie rozpoczęcia lub rozwoju działalności eksportowej oraz promocji firmy na rynkach zagranicznych. Kompleksowo realizujemy projekty eksportowe dofinansowane z POIR Działania 3.3 “Internacjonalizacja”; realizujemy działania z programu 6.1 „Paszport do Eksportu” oraz 6.5.2 z poprzedniej perspektywy finansowania 2007-2013 oraz kompleksowo rozwijamy działalność eksportową w ramach usługi Marketingu Eksportowego.

 • Misja firmy

  Przyczynianie się do sukcesu w rozwoju działalności eksportowej naszych Klientów.

 • Wizja firmy

  Bycie wiodącą firmą w zakresie wprowadzania przedsiębiorstw na rynki zagraniczne.

 • Doświadczenie

  Działamy na rynku doradztwa eksportowego od 8 lat. Pomogliśmy rozwinąć eksport ponad 150 firmom.

 • Profesjonalizm

  Pozyskaliśmy dofinansowanie unijne na rozwój eksportu dla naszych klientów ponad 180 razy. Sporządziliśmy ponad 160 kompleksowych strategii ekspansji zagranicznej.