Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oferuje szerokie możliwości rozwoju dla przedsiębiorców. Nasza firma świadczy usługi doradcze związane z wdrażaniem działalności eksportowej, dlatego też przygotowaliśmy listę projektów, w których możliwe jest dofinansowanie działań proeksportowych. Prosimy o zapoznanie się z szansami jakie dają poszczególne poddziałania.