Jesteśmy firmą wspierającą rozwój eksportu polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. W związku ze zwiększaniem portfolio naszych usług rozszerzamy nasz zespół i aktualnie poszukujemy osób na następujące stanowiska:

Praktyki / Staże

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków

Głównym obowiązkiem jest pomoc specjalistom w rozliczeniu projektów unijnych klientów firmy:

 • przygotowanie wstępnych dokumentów zgodnie z wytycznymi instytucji administracyjnych na podstawie opracowanych formatek i przykładów;
 • wykonywanie prac administracyjno-księgowych, m.in. przygotowanie i weryfikacja oraz dekretacja dokumentów księgowych;
 • weryfikacji i opisie faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych zgodnie z podpisaną przez klienta umową o dofinansowanie;
 • dbanie o porządek i wspieranie pracy zespołu specjalistów;
 • kontakt e-mailowy lub telefoniczny z klientami i instytucjami administracyjnych, m.in. PARP, Instytucjami pośredniczącymi, US, ZUS;
 • obsługa generatora wniosków.

Firma oferuje

 • dobra lokalizacja (Warszawa Śródmieście, ul. Trębacka – 13 min. spacerem od Wydział Nauk Ekonomicznych UW, do 25 min. transportem miejskim do SGH);
 • zdobycie doświadczenia zawodowego lub podniesienie kwalifikacji w zakresie analiz rynkowych i konsultingu wymagane na stanowisku Księgowej projektów unijnych;
 • praktyki trwające 200 godzin, które należy zrealizować w okresie do 3 miesięcy;
 • dziennie od 4 do 8 godz. pracy między 7:00 a 18:00 ustalane indywidualnie z koordynatorem na zasadach elastycznych;
 • po zakończeniu praktyk wystawienie rzetelnych referencji oraz ewentualne zaproponowanie zatrudnienia;
 • zawarcie umowy dwustronnej o praktyki/staż albo na życzenie studenta trójstronnej (z uczelnią wyższą);
 • przyjazną atmosferę pracy.
Wymagania
 • zainteresowanie rachunkowością i dotacjami unijnymi;
 • entuzjazm w wykonywaniu prac administracyjno-księgowych, m.in. opis faktur, tworzenie pism urzędowych;
 • dokładność w pracy z dokumentami;
 • umiejętności organizacji pracy własnej i współpracy z zespołem;
 • zdolności zaawansowanej obsługi pakietu MS Office (Excel, Word).
Mile widziane
 • angielski na poziomie co najmniej średniozaawansowany;
 • doświadczenie w obsłudze generatora wniosków.

CV prosimy kierować na adres: rekrutacja@paszportdoeksportu.pl

Prosimy o zawarcie w przesłanych dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 02.101.926 z późniejszymi zmianami)”

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków

 • wyszukiwanie i selekcja informacji gospodarczych;
 • wsparcie zespołu analityków w zakresie opracowywania analiz rynków zagranicznych pod kątem wybranych kategorii produktów;
 • nauczenie się opracowywanie podstawowych prognoz finansowych;
 • opracowania wniosków o dofinansowanie projektu związanych z rozwojem działalności eksportowej;
 • kontakt telefoniczny lub e-mailowy z klientami;
 • obsługa generatora wniosków.

Oferujemy

 • intelektualnie wymagającą, ale niezwykle rozwijającą praktykę polegającą na poznaniu i opracowaniu pod nadzorem koordynatora ciekawych narzędzi analitycznych (analizy wskaźnikowej, PEST, SWOT produktu lub rynku, benchmarking, itp.);
 • dobra lokalizacja (Warszawa Śródmieście, ul. Trębacka – 13 min. spacerem od Wydział Nauk Ekonomicznych UW, do 25 min. transportem miejskim do SGH);
 • zdobycie doświadczenia zawodowego lub podniesienie kwalifikacji w zakresie analiz rynkowych i konsultingu wymagane na stanowisku Analityka rynków zagranicznych;
 • praktyki bezpłatne trwające 200 godzin, które należy zrealizować w okresie do 3 miesięcy;
 • dziennie od 4 do 8 godz. pracy między 7:00 a 18:00 ustalane indywidualnie z koordynatorem na zasadach elastycznych;
 • po zakończeniu praktyk wystawienie rzetelnych referencji oraz ewentualne zaproponowanie zatrudnienia w biurze lub na zasadach zdalnej współpracy;
 • zawarcie umowy dwustronnej o praktyki/staż albo na życzenie studenta trójstronnej (z uczelnią wyższą);
 • przyjazną atmosferę pracy.
Wymagania
 • wykształcenie: co najmniej studenci studiów licencjackich na kierunkach ekonomicznych (ekonomia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie strategiczne);
 • wysokie zdolności analityczne oraz sumienność, dokładność, systematyczność i odpowiedzialność;
 • chęć nauczenia się opracowywania długich tekstów analitycznych w języku polskim;
 • chęć nabycie umiejętność analizy sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych);
 • biegła znajomość języka polskiego, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dobrze widziana znajomość innych języków nowożytnych;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word);
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole oraz łatwość nawiązywania kontaktów.

CV oraz list motywacyjny w j. polskim prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@paszportdoeksportu.pl

Prosimy o zawarcie w przesłanych dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 02.101.926 z późniejszymi zmianami)”

Praca

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków

Głównym obowiązkiem jest rozliczenie projektów unijnych klientów firmy:

 • przygotowanie umów i wymaganych dokumentów zgodnie z wytycznymi instytucji administracyjnych;
 • wykonywanie prac administracyjno-księgowych, m.in. przygotowanie i weryfikacja oraz dekretacja dokumentów księgowych;
 • rozliczanie projektów unijnych zgodnie z podpisaną przez klienta umową o dofinansowanie, polegające na weryfikacji i opisie faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych;
 • dbanie o porządek i wspieranie pracy zespołu analityków;
 • kontakt telefoniczny, e-mailowy, bezpośredni z klientami i instytucjami administracyjnych, m.in. PARP, Instytucjami pośredniczącymi, US, ZUS;
 • obsługa generatora wniosków.

Firma oferuje

 • pracę w dobrej lokalizacji (Warszawa Śródmieście, ul. Trębacka);
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych;
 • pracę na pełny etat (8 godz. dziennie, 40 godz. w tygodniu) na okres próbny;
 • elastyczne godziny pracy po wcześniejszym ustaleniu z zespołem między 7:00 a 18:00;
 • przyjazną atmosferę pracy.
Wymagania
 • zainteresowanie rachunkowością i dotacjami unijnymi;
 • znajomość zasad rachunkowości;
 • dokładność w pracy z dokumentami;
 • umiejętności organizacji pracy własnej;
 • zdolności zaawansowanej obsługi pakietu MS Office (Excel, Word).
Mile widziane
 • angielski na poziomie co najmniej średniozaawansowany;
 • doświadczenie w wykonywaniu prac administracyjno-księgowych oraz w przygotowaniu i weryfikacji dokumentów księgowych, m.in. opis faktur, tworzenie pism urzędowych;
 • doświadczenie w obsłudze generatora wniosków.

CV prosimy kierować na adres: rekrutacja@paszportdoeksportu.pl

Prosimy o zawarcie w przesłanych dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 02.101.926 z późniejszymi zmianami)”

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków

 • wyszukiwanie i selekcja informacji gospodarczych;
 • analiza rynków zagranicznych pod kątem wybranych kategorii produktów;
 • współpraca z zespołem analityków w zakresie opracowywania analiz rynków zagranicznych;
 • opracowanie podstawowych prognoz finansowych;
 • opracowania wniosków o dofinansowanie projektu związanych z rozwojem działalności eksportowej;
 • kontakt telefoniczny, e-mailowy, bezpośredni z klientami;
 • obsługa generatora wniosków.

Oferujemy

 • pracę w dobrej lokalizacji (Warszawa Śródmieście, ul. Trębacka);
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie analiz rynkowych i konsultingu;
 • pracę na pełny etat (8 godz. dziennie, 40 godz. w tygodniu) na okres próbny, umowę zlecenia, o dzieło lub umowy o pracę;
 • elastyczne godziny pracy po wcześniejszym ustaleniu z zespołem między 7:00 a 18:00 w biurze lub zdalnie o każdej porze;
 • przyjazną atmosferę pracy.
Wymagania
 • wykształcenie: co najmniej studenci studiów licencjackich na kierunkach ekonomicznych (ekonomia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie strategiczne);
 • biegłość w opracowywaniu długich tekstów analitycznych w języku polskim (w języku obcym będzie dodatkowym atutem);
 • dobrze widziana umiejętność analizy sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych);
 • wysokie zdolności analityczne oraz sumienność, dokładność, systematyczność i odpowiedzialność;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • dobrze widziana znajomość innych języków nowożytnych;
 • zdolności zaawansowanej obsługi pakietu MS Office (Excel, Word);
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole oraz łatwość nawiązywania kontaktów.

CV oraz list motywacyjny w j. polskim prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@paszportdoeksportu.pl

Prosimy o zawarcie w przesłanych dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 02.101.926 z późniejszymi zmianami)”

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków

 • wyszukiwanie i selekcja informacji gospodarczych;
 • analiza rynków zagranicznych pod kątem wybranych kategorii produktów;
 • współpraca z zespołem analityków w zakresie opracowywania analiz rynków zagranicznych;
 • opracowanie podstawowych prognoz finansowych;
 • opracowania wybranych części wniosków o dofinansowanie projektu związanych z rozwojem działalności eksportowej;
 • kontakt telefoniczny, e-mailowy, bezpośredni z klientami.

Oferujemy

 • pracę przy ciekawych projektach dla firm z sektora MŚP;
 • pracę zdalną za pośrednictwem zdalnego pulpitu z dowolnego miejsca po spełnieniu warunków technicznych;
 • elastyczne godziny pracy o każdej porze po ustaleniu zakresu i czasu wykonanie prac z koordynatorem (godziny są zliczane przez program komputerowy);
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie analiz rynkowych i konsultingu, a przy dłużej współpracy wystawienie rzetelnych referencji;
 • szkolenie techniczne z obsługi pulpitu zdalnego;
 • konkurencyjne stawki godzinowe;
 • pracę na umowę o dzieło;
 • przyjazną atmosferę pracy.
Wymagania

Merytoryczne

 • wykształcenie wyższe, specjalność ekonomiczne (ekonomia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie strategiczne), doświadczenie co najmniej 1 rok;
 • biegłość w opracowywaniu długich tekstów analitycznych w języku polskim (w języku obcym będzie dodatkowym atutem);
 • dobrze widziana umiejętność analizy sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych);
 • wysokie zdolności analityczne oraz sumienność, dokładność, systematyczność i odpowiedzialność;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • dobrze widziana znajomość innych języków nowożytnych;
 • zdolności zaawansowanej obsługi pakietu MS Office (Excel, Word);
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole oraz łatwość nawiązywania kontaktów.

Techniczne

 • własny komputer ze stałym podłączeniem do szybkiego Internetu (min. 0,2 Mb/s);
 • telefon komórkowy;
 • ponadstandardowa znajomość programu MS Word (formatowanie tekstu, tabel itp.) oraz Excel (generowanie i formatowanie wykresów, zastosowanie formuł itp.);
 • pisanie bezwzrokowe na klawiaturze;

CV oraz list motywacyjny w j. polskim prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@paszportdoeksportu.pl

Prosimy o zawarcie w przesłanych dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 02.101.926 z późniejszymi zmianami)”

W przypadku zainteresowania profilem naszej działalności i chęcią rozpoczęcia pracy, bądź współpracy prosimy kierować CV na adres: rekrutacja@paszportdoeksportu.pl.

Prosimy o zawarcie w przesłanych dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 02.101.926 z późniejszymi zmianami)”

Archiwum

 

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków

 • nawiązywanie kontaktu z zagranicznymi Klientami Firmy, aktualizacja bazy danych o Klientach i przygotowywanie ofert współpracy;
 • informowanie potencjalnych zagranicznych Klientów o możliwościach ekspansji na rynek polski;
 • przygotowywaniu materiałów informacyjno-promocyjnych;
 • wyszukiwanie i selekcja informacji gospodarczych oraz opracowywania analiz rynków zagranicznych pod kątem wybranych kategorii produktów.

Oferujemy

 • szkolenia produktowe;
 • dogodną lokalizację i przyjazną atmosferę.
Wymagania
 • wykształcenie: co najmniej studenci studiów licencjackich;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego potwierdzona certyfikatem, również wysokich umiejętności komunikacji werbalnej w tych językach;
 • bardzo dobra komunikacja pisemna;
 • wysokie zdolności analityczne, dokładność i systematyczność;
 • zdolności zaawansowanej obsługi pakietu MS Office (Excel, Word);
 • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • mile widziane doświadczenie w telemarketingu.

CV prosimy kierować na adres: rekrutacja@paszportdoeksportu.pl

Prosimy o zawarcie w przesłanych dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 02.101.926 z późniejszymi zmianami)”