W Perspektywie UE 2014 – 2020 na wsparcie regionalnych programów operacyjnych (RPO) podzielonych na szesnaście województw został przeznaczony ok. dwukrotnie większy budżet z funduszy strukturalnych, niż w poprzedniej perspektywie. Niestety nie we wszystkich regionach wspierane są działania internacjonalizacji, dlatego wybraliśmy i stworzyliśmy listę województw i konkursów, w których można sfinansować koszty związane z rozwojem eksportu. Prosimy wybrać województwo z poniższej listy, w którym mieści się siedziba przedsiębiorstwa lub w którym będzie realizowany projekt.