Program GO_GLOBAL – dotacje na eksport

Pozyskujemy dofinansowanie w ramach programu GO-GLOBAL organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz realizujemy działanie opracowania strategii internacjonalizacji, biznesplanu oraz programu rozwoju innowacyjnej firmy.

Od II kwartału 2015 r. istnieje możliwość uzyskania dofinansowania działań eksportowych z program Go_Global.Pl – w tej kwestii prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Nazwa programu: Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych

Nabór wniosków odbył się w dniach 18 kwietnia – 2 czerwca 2016 r. i został zakończony.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU:

1. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 150 tys. zł, co stanowi 85% maksymalnej kwoty projektu czyli ok 176 tys. zł.

2. Adresatami mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

 • działają w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przemyśle oraz w sektorze usług wysokiej techniki, zgodnie z definicją Eurostatu;
 • komercjalizują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
 • prowadzą działalność gospodarczą w dziedzinach wymagających dostępu do rynków światowych;
 • wytwarzają produkty i usługi o charakterze innowacyjnym;
 • mają szanse konkurować na rynkach światowych.

3. Przykładowe działania podlegające dofinansowaniu:

 • Opracowanie strategii internacjonalizacji, biznesplanu lub programu rozwoju innowacyjnej firmy.
 • Analiza rynków międzynarodowych, w tym zakup specjalistycznych raportów badania rynków.
 • Trening i coaching w zakresie: wymogów prawnych i kulturowych rynku, zarządzania własnością intelektualną, przygotowania oferty do negocjacji.
 • Identyfikacja kluczowych klientów/partnerów biznesowych.
 • Współpraca z zagranicznymi doradcami biznesowymi ds. rozwoju rynków innowacyjnych w zakresie nawiązywania kontaktów, dopasowywanie strategii rynkowej oraz przygotowywaniu taktyki wejścia na rynek.
 • Warsztaty z udziałem potencjalnych inwestorów finansowych.
 • Profesjonalna wycena oferty przez Venture Capital.
 • Rozpoczęcie współpracy w zakresie B+R lub produkcji.

4. Koszty kwalifikowane, które można ująć w projekcie:

 • Koszty usług doradczych, np. koszty przygotowania strategii wejścia na rynki zagraniczne, dopasowania innowacji do wymagań rynkowych.
 • Koszty operacyjne, w tym koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu.
Zainteresowanych spotkaniem prosimy o pozostawienie danych kontaktowych firmy poprzez formularz po prawej stronie lub skontaktowanie się z naszym pracownikiem pod numerem telefonu: 22 18 81 755 lub adresem e-mail: biuro@paszportdoeksportu.pl