Wprowadzone przez Szymon Krupka

Nowe możliwości pozyskania dofinansowania w 2020 roku!

Dofinansowania na rozwój działalności eksportowej dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w 2020 roku. Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie wybranych Programów Operacyjnych (POIR, POPW, RPO) i działań, w ramach których MŚP mogą otrzymać dotacje na rozwój działalności eksportowej, innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej. Informacje mają charakter ogólny. Dokładny terminarz naborów i  szczegółowe wymagania odnośnie dotacji będą na bieżąco […]