Jachty i łodzie rekreacyjne określają również sektor w Branżowym Programie Promocji. Realizacja dotyczy programu promocji branży jachtów i łodzi w ramach poddziałania 3.3.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Polska Agencja Inwestyji i Handlu realizuje branżowy program promocji, którego celem jest promocja polskich marek produktowych.  Wnioskodawcy wpisują się w obszary Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). W ramach realizacji programu Polska Agencja Inwestycji i Handlu organizuje też stoiska w ramach wydarzeń targowo-wystawienniczych w 6 krajach. Dotyczy imprez targowych w Niemczech oraz Holandii, jak też Norwegii oraz USA, także ZEA oraz w Australii. Polskie przedsiębiorstwa mają możliwość prezentacji ofert oraz filmów reklamowych jak też spotkań z kontrahentami.

Informacja dotyczy zorganizowanych stoisk informacyjno-promocyjnych (jachty i łodzie rekreacyjne). Szczegółowa lista targów i konferencji dostępna jest w Kalendarzu wydarzeń.

Znalezione obrazy dla zapytania: jachty i łodzie rekreacyjne obrazki

Wpisy

Branżowe programy promocji dla polskich firm

image Branżowe programy promocji dla polskich firm

W dniu 18 października 2016 r. zostały opublikowane kolejne cztery Branżowe Programy Promocji wsparcia dla przedsiębiorców przez Ministerstwo Rozwoju. Do branż tych należą:

 • maszyny i urządzenia
 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze

Branżowe Programy Promocji zawierają adresatów programu według kodów PKD, działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców czy  działania promocyjne ogólne promujące całą branżę.

W ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” opublikowano do tej pory siedem programów dla takich branż jak:

 • sprzęt medyczny
 • IT/ICT
 • kosmetyki
 • jachty i łodzie
 • meble,
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sektor usług prozdrowotnych

Udział w branżowych programach promocji daje przedsiębiorcom możliwość ekspansji na nowe, perspektywiczne rynki pozaunijne. Rynki te są często odległe, a ze względu na występujące w związku z tym koszty często nie są brane pod uwagę przez przedsiębiorców w planach eksportowych.

Przedsiębiorcy będą mogli brać udział w Branżowym Programie Promocji w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, za realizację którego jest odpowiedzialna Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym założeniem programu jest promowanie polskich marek produktowych i poprawa wizerunku Polski za granicą.