Moda Polska dotyczy też sektora mody w ramach Branżowego Programu Promocji. Realizatorem Branżowego Programu Promocji branż Moda Polska jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Realizacja programu promocji branży w ramach poddziałania 3.3.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dotyczy zwłaszcza zorganizowanych stoisk informacyjno-promocyjnych. Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje branżowy program promocji w branży Moda Polska, którego celem jest promocja polskiej gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe wpisujące się również w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS)Realizacja działań dotyczy również promocji branży jako całego sektora. W ramach realizacji programu PAIH organizuje stoiska na wydarzeniach targowo-wystawienniczych w 6 krajach. W tym w Chinach i USA, tak też w Indiach oraz w Rosji, jak też we Francji i Japonii.

Na zorganizowanych stoiskach polskie firmy będą mogły prezentować swoją ofertę oraz filmy reklamowe, jak też spotkać się z kontrahentami.

Szczegółowa lista targów i konferencji dostępna jest w Kalendarzu wydarzeń.

Wpisy

MSP

Branżowy Program Promocji Moda Polska

logo MPG Branżowy Program Promocji Moda PolskaDnia 30 września w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja nt. Branżowego Programu Promocji Moda Polska.

Pracownicy resortu przedstawili przedsiębiorcom z branży modowej możliwości uzyskania dotacji na rozwój eksportu.

W ramach poddziałania 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand będą mogli uczestniczyć mikro, mali, średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

Przemysł odzieżowy

14.11.Z – produkcja odzieży skórzanej

14.13.Z – produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

14.14.Z – produkcja bielizny

14.19.Z – produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

14.20.Z – produkcja wyrobów futrzarskich

14.31.Z – produkcja wyrobów pończoszniczych

14.39.Z – produkcja pozostałej odzieży dzianej

15.12.Z – produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich

15.20.Z – produkcja obuwia

Przemysł jubilerski

33.12.Z – produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

32.13.Z – produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

74.10. Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

W ramach dofinansowania będzie można uzyskać środki na takie działania jak:

– udział w imprezach targowo – wystawienniczych,

– usługi doradcze na rynkach perspektywicznych,

– udział w misjach gospodarczych (indywidualnych, grupowych i przyjazdowych),

– stworzenie strony internetowej w języku rynków eksportowych.

Ministerstwo Rozwoju wskazało ponadto rynki perspektywiczne dla branży Moda Polska:

  • Chiny
  • USA
  • Rosja
  • Indie
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie

Pełny kształt katalogu kosztów jak również imprez targowych poznamy niebawem.

Zgodnie z zapowiedziami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nabór w ramach działania 3.3.3 POIR Go to Brand zaplanowano na miesiąc luty 2017 roku.