Zapraszamy do zapoznania się również z pełną listą targów i warsztatów oraz misji przyjazdowych (usługi prozdrowotne). Branżowego Programu Promocji Usług Prozdrowotnych zachęca turystów zagranicznych do przyjazdów do Polski. Turystyka medyczna a zatem podróże poza miejsce zamieszkania połączona również z ofertą wyjazdów turystycznych przyczyni się do rozwoju kraju. W celu skorzystania z usług medycyny, która poprawia lub ratuje zdrowie, klient przyczynia się do zwiększenia eksportu. Udział przedsiębiorców w Programie Promocji zostanie sfinansowany ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” POIR. Natomiast za realizację programu odpowiada Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości.

https://health.trade.gov.pl/pl/

Wpisy

Branżowe programy promocji dla polskich firm

image Branżowe programy promocji dla polskich firm

W dniu 18 października 2016 r. zostały opublikowane kolejne cztery Branżowe Programy Promocji wsparcia dla przedsiębiorców przez Ministerstwo Rozwoju. Do branż tych należą:

 • maszyny i urządzenia
 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze

Branżowe Programy Promocji zawierają adresatów programu według kodów PKD, działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców czy  działania promocyjne ogólne promujące całą branżę.

W ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” opublikowano do tej pory siedem programów dla takich branż jak:

 • sprzęt medyczny
 • IT/ICT
 • kosmetyki
 • jachty i łodzie
 • meble,
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sektor usług prozdrowotnych

Udział w branżowych programach promocji daje przedsiębiorcom możliwość ekspansji na nowe, perspektywiczne rynki pozaunijne. Rynki te są często odległe, a ze względu na występujące w związku z tym koszty często nie są brane pod uwagę przez przedsiębiorców w planach eksportowych.

Przedsiębiorcy będą mogli brać udział w Branżowym Programie Promocji w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, za realizację którego jest odpowiedzialna Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym założeniem programu jest promowanie polskich marek produktowych i poprawa wizerunku Polski za granicą.