Wprowadzone przez Piotr Snopek

Najnowszy nabór na Go to Brand 12 stycznia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaktualizowała harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, poddziałaniu 3.3.3 Go to Brand. Zmiana dotyczy dodania nowego terminu konkursu. Nowy konkurs będzie dedykowany dla przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach Hannover Messe 2017 oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie. Kto może wziąć udział? Do udziału w wydarzeniach związanych z realizacją […]

Branżowe programy promocji dla polskich firm

W dniu 18 października 2016 r. zostały opublikowane kolejne cztery Branżowe Programy Promocji wsparcia dla przedsiębiorców przez Ministerstwo Rozwoju. Do branż tych należą: maszyny i urządzenia biotechnologia i farmaceutyka budowa i wykańczanie budowli części samochodowe i lotnicze Branżowe Programy Promocji zawierają adresatów programu według kodów PKD, działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców czy  działania […]

Branżowy Program Promocji Moda Polska

Dnia 30 września w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja nt. Branżowego Programu Promocji Moda Polska. Pracownicy resortu przedstawili przedsiębiorcom z branży modowej możliwości uzyskania dotacji na rozwój eksportu. W ramach poddziałania 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand będą mogli uczestniczyć mikro, mali, średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach […]