Eksport w I-III kwartale 2014 r.

 

Polski eksport w I-III kwartale 2014 r. osiągnął wartość powyżej 500 mld PLN. Jak zmieniała się sprzedaż zagraniczna w badanym okresie oraz handel z głównymi partnerami eksportowymi? Które dobra dominowały w sprzedaży zagranicznej, a których wartość eksportu najdynamiczniej wzrastała w badanym okresie w porównaniu do trzech kwartałów roku poprzedniego?

Według najnowszych danych dostarczonych przez Główny Urząd Statystyczny, eksport w I-III kwartale 2014 r. osiągnął wartość 503,20 mld PLN (120,55 mld EUR) wzrastając o 4,6 procent w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wartość importu w badanym okresie wyniosła 507,24 mld PLN (121,53 mld EUR). W stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 4,8 proc. Saldo na rachunku handlu zagranicznego wyniosło zatem -4,04 mld PLN (-975,9 mln EUR). Poniższy wykres przedstawia wartości rachunku handlu zagranicznego dla trzech kwartałów lat 2013 oraz 2014.

saldo na rachunku handlu zagranicznego w mld PLN Eksport w I III kwartale 2014 r.Źródło: GUS oraz obliczenia własne

W zdecydowanej większości eksport w I-III kwartale 2014 r. kierowany był do krajów rozwiniętych (83,7 proc.), z czego do krajów Unii Europejskiej w 76,9 proc. Słabo wyglądała sprzedaż do krajów rozwijających się, notując wartości na poziomie 8,8 proc., oraz do krajów Europy Środkowej – Wschodniej (7,5 proc.). W stosunku do trzech kwartałów roku 2013, nieznacznie wzrósł eksport do krajów UE (o 1,9 punktu procentowego), oraz do krajów rozwijających się (o 0,1 pkt. proc). Znacząco spadła wartość eksportu do krajów Europy Środkowo – Wschodniej przede wszystkim do Rosji i Ukrainy (o 1,9 pkt. proc.).
Destynacjami do których kierowano eksport w I-III kwartale 2014 r. były Niemcy, Wielka Brytania i Czechy, co przedstawione jest na poniższym wykresie. Wartość sprzedaży zagranicznej do Niemiec wzrosła o 7,7 proc. osiągając 26 proc. całkowitej struktury polskiego eksportu (tym samym udział tego kraju w polskim eksporcie wzrósł o 0,8 pkt. proc.). Następne kraje na liście notują wyniki poniżej 10 proc. w całkowitej strukturze eksportu. Są to przede wszystkim Wielka Brytania (gdzie kierowane jest 6,3 proc. eksportu), Czechy (z wynikiem 6,2 proc.) oraz Francja (5,6 proc.). Z czterema państwami do których eksportowano najwięcej, notowane jest dodatnie saldo na rachunku handlu zagranicznego, co jest przedstawione na poniższym wykresie.

Wartość handlu z największymi polskimi partnerami eksportowymi w mld EUR Eksport w I III kwartale 2014 r.Źródło: GUS

Warto zwrócić uwagę na fakt relatywnie dynamicznego wzrostu udziału eksportu do Niemiec (o 0,8 pkt. proc), kosztem spadku eksportu do Rosji (o 0,9 pkt. proc.). W imporcie widoczny jest spadek udziału dóbr rosyjskich (o 1,1 pkt. proc. w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku) oraz wzrost importu z Chin o 1 pkt proc. do poziomu 10,2 proc.

10 dominujących towarów w polskim eksporcie w mln EUR Eksport w I III kwartale 2014 r.Źródło: GUS

Z wykresu zamieszczonego powyżej wyraźnie widać, że największą wartość eksportu w I-III kwartale 2014 r., odnotowano dla dóbr takich jak akcesoria do pojazdów silnikowych (5,93 mld EUR), pojazdy silnikowe (3,20 mld EUR), oraz meble do siedzenia (3,09 mld EUR). Z kolei największe dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym jest notowane w dobrach takich jak meble do siedzenia (2,54 mld EUR), akcesoria do pojazdów silnikowych (2,36 EUR), meble inne (1,99 mld EUR). Biorąc pod uwagę dynamikę eksportu, bardzo perspektywicznie wygląda sprzedaż maszyn do przetwarzania danych, których wartość eksportu wzrosła w badanym okresie o +37,4 proc., wyroby tytoniowe (+32,1 proc.) oraz leki (+23,2 proc.).

Przyrost eksportu wyrażony w procentach w I III kwartale 2014 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 Eksport w I III kwartale 2014 r.Źródło: GUS

Podsumowując, eksport w I-III kwartale r., pod względem wartości wzrósł o 4,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. . Pomimo tego, odnotowano deficyt na rachunku handlu zagranicznego wielkości 4,04 mld PLN (975,9 mln EUR). Największym partnerem eksportowym pozostają Niemcy, do których kierowane jest 26 proc. eksportu. Sprzedaż zagraniczna w tym kierunku wzrosła o 7,7 procent. Warto nadmienić o spadku eksportu do Rosji. Głównymi dobrami eksportowymi są akcesoria do pojazdów silnikowych, pojazdy silnikowe oraz meble do siedzenia. Z kolei największą dynamikę eksportu odnotowano w dobrach takich jak maszyny do przetwarzania danych, wyroby tytoniowe oraz leki.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Główny Urząd Statystyczny.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.