Wprowadzone przez Karol Płocha

Reformy podatku VAT

Reformy podatku VAT w Unii Europejskiej Unia Europejska w drugiej połowie 2017 roku rozpoczęła prace nad wprowadzeniem zmian w przepisach, które dotyczą podatku VAT. Po kilku miesiącach prac nad reformą, Komisja Europejska 28 maja 2018 roku przedstawiła szereg zmian, dotyczących przepisów związanych z podatkiem VAT. Reformy będą miały kluczowe znaczenie dla funkcjonowania wspólnotowego systemu VAT, w szczególności […]

Szansa na rozwój działalności eksportowej dla firm z województwa opolskiego

Przedmiot projektu Nabór wniosków na działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Opolskie dotyczy 3 typów projektów: Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej. Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Promocja […]

Prężny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski Jak podaje Polska Agencja Inwestycji i Handlu, w 2017 roku zadeklarowano w Polsce 338 bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W porównaniu do roku poprzedniego liczba ta stanowi o 25% więcej uruchomionych projektów inwestycyjnych. Ich łączna wartość wyniosła 53,72 mld PLN. Wzrost w ujęciu wartościowym w porównaniu do roku 2016 wyniósł ok. […]

Nabór Go to Brand 2018 zakończony

GO TO BRAND 2018 zakończone Wnioski w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” można było składać od 4 kwietnia do 8 maja 2018 roku. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez instytucję zajmującą się organizacją konkursu Go to Brand, czyli Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w tegorocznym naborze konkursu zostało złożone 666 […]

Podbij rynki zagraniczne – nabór na poddziałanie 3.3.3 POIR

Go.to.Brand.PL w 2018 roku W dniu 1 marca 2018 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy nabór na dofinansowanie poddziałania 3.3.3 Go.to.Brand.PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcą promować swoje produkty na rynkach zagranicznych. Głównym celem Go.to.Brand.PL jest przygotowanie i udział w imprezach targowo-wystawienniczych. Alokacja przeznaczona […]

Konkurs

Na naszej stronie internetowej publikujemy informacje dotyczące konkursów i naborów wniosków na poddziałania związane z rozwojem działalności eksportowej dedykowanych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Nabory wniosków na dofinansowanie działań proeksportowych to: 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 3.3.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowieckie Go to Brand.PL w ramach Programu […]

Konkursy w 2018 roku

Dofinansowania na rozwój działalności eksportowej dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w 2018 roku. Przygotowaliśmy zestawienie wybranych Programów Operacyjnych i działań, w ramach których mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać dotacje na rozwój eksportu. Informacje mają charakter ogólny. Dokładny terminarz naborów i szczegółowe wymagania odnośnie dotacji zostały podane na naszej stronie internetowej. Nabór został zakończony. Harmonogram […]

Program Operacyjny Polska Wschodnia w 2017 roku

Wyniki naboru 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 6 listopada 2017 roku opublikowała wyniki trzeciej tury naboru do działania 1.2 Internacjonalizacja Program Operacyjny Polska Wschodnia. Trzeci etap naboru trwał od 1 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku. W tym czasie do Generatora Wniosków wpłynęło 75 wniosków na łączną kwotę 30 434 […]

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia jest działaniem corocznym. Małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego uzyskują dofinansowanie rozwoju eksportu. Działanie ma na celu pobudzenie aktywności małych i średnich przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej w obszarze działalności eksportowej. W ramach dofinansowania przedsiębiorstwa opracowują nowy model biznesowy internacjonalizacji. Określa działania takie jak: strategia […]

Konkursy w 2017 i 2018 roku

Dofinansowania w ramach konkursów 2017 i 2018 W IV kwartale 2017 i I kwartale 2018 roku małe i średnie przedsiębiorstwa pozyskały dofinansowania na działalność eksportową w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Program Operacyjny Polska Wschodnia ogłasza coroczny  nabór na działanie 1.4 Wzór na konkurencję. Celem jest przeprowadzenie audytu wzorniczego, co przyczyni […]