MPG logo vertical rgb 242x300 Nabór 3.3.3. Go to Brand 2020 zakończony

GO TO BRAND 2020 nabór wniosków zakończony

Konkurs w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” dotyczy wsparcia promocji marek produktowych oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez PARP w tegorocznym naborze konkursu od 11 lutego do 11 marca 2020 roku przedsiębiorcy złożyli 1575 wnioski o dofinansowanie Go to Brand na łączną kwotę 467 087 887.24 złotych. Maksymalne dofinansowanie zostało oszacowane na 425 670 złotych. Wsparcie wyniesie 85% wartości projektu z wkładem własnym co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu. Całkowity koszt projektu powinien jednak wynieść mniej niż 1 milion złotych.

Program Go to Brand kierowany jest do sektora MSP w regionach innych niż Mazowieckie. Przedsiębiorcy mogą przeznaczyć dofinansowanie na udział w targach, wystawach oraz misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. Dofinansowanie obejmuje też dodatkowe działania promocyjne oraz sfinansowanie kosztów usługi doradczej. Organizator konkursu bierze pod uwagę zmiany w projektach w związku z epidemią SARS-CoV-2.

Zmiany występujące w projektach:

  • Zmiana terminu uczestnictwa w tych samych imprezach na późniejszy,
  • Zgłoszenie dotyczy również zmiany w doborze targów lub imprez innych niż wcześniej wskazanych w projekcie,
  • Organizator dopuszcza udział w imprezach, które odbędą się na rynkach perspektywicznych innych niż uwzględnione w projekcie.

Szczegółowe informacje udostępnia bezpośrednio Opiekun Projektu w PARP. Wyniki konkursu zostały podane 22 czerwca 2020 r.