Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami odnośnie działalności eksportowej. Aktualności dotyczą działań eksportowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz dostarczają informacji o najnowszych wydarzeniach w polskim eksporcie.


ue 180x180 Aktualności

Nabór Go to Brand 2018 zakończony

GO TO BRAND 2018 zakończone Wnioski w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” można było składać od 4 kwietnia do 8 maja 2018 roku. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez instytucję zajmującą się organizacją konkursu Go to Brand, czyli Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w tegorocznym naborze konkursu zostało złożone 666 […]

fundusz europejskie1 180x180 Aktualności

Podbij rynki zagraniczne – nabór na poddziałanie 3.3.3 POIR

Go.to.Brand.PL w 2018 roku W dniu 1 marca 2018 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy nabór na dofinansowanie poddziałania 3.3.3 Go.to.Brand.PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcą promować swoje produkty na rynkach zagranicznych. Głównym celem Go.to.Brand.PL jest przygotowanie i udział w imprezach targowo-wystawienniczych. Alokacja przeznaczona […]

%name Aktualności

Rozwój branży IT/ICT w Polsce

Branża technologii informacyjnych rozwija się obecnie wspólnie z branżą telekomunikacji, dlatego najczęściej mówi się o branży teleinformatycznej (ICT). Polska pod wieloma względami jest liderem w regionie, a ICT w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, wciąż jednak wiele brakuje nam do najsilniejszych pod tym względem państw europejskich. Sektor ICT w Polsce na tle pozostałych Według danych […]

Hong Kong harbour 180x180 Aktualności

Rozwój wymiany handlowej z Chinami

Polska jest największym partnerem handlowym Chińskiej Republiki Ludowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, a ChRL jest największym partnerem handlowym Polski w całej Azji. Rozwój wymiany handlowej z Chinami trwa, ale polsko-chińskie relacje handlowe cechuje bardzo duża asymetria i rosnący deficyt. Polski eksport do Chin pozostaje zdominowany przez jedną spółkę, KGHM Polska Miedź. W 2016 […]

slupki 180x180 Aktualności

Handel zagraniczny w 2017 roku

Handel zagraniczny Polski w 2017 r. po raz kolejny osiągnął dodatni bilans, jednak był on niższy niż w dwóch latach poprzedzających. Saldo na koniec roku wyniosło 2,1 mld zł (17,0 mld zł w 2016 r., 9,9 mld zł w 2015 r.), przy eksporcie o wartości 870,1 mld zł (wzrost o 8,3%) i imporcie o wartości […]

fundusz europejskie1 180x180 Aktualności

Konkurs

Na naszej stronie internetowej publikujemy informacje dotyczące konkursów i naborów wniosków na poddziałania związane z rozwojem działalności eksportowej dedykowanych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Nabory wniosków na dofinansowanie działań proeksportowych to: 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 3.3.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowieckie Go to Brand.PL w ramach Programu […]

ue 180x180 Aktualności

Konkursy w 2018 roku

Dofinansowania na rozwój działalności eksportowej dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w 2018 roku. Przygotowaliśmy zestawienie wybranych Programów Operacyjnych i działań, w ramach których mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać dotacje na rozwój eksportu. Informacje mają charakter ogólny. Dokładny terminarz naborów i szczegółowe wymagania odnośnie dotacji zostały podane na naszej stronie internetowej. Nabór został zakończony. Harmonogram […]

foto 180x180 Aktualności

Program Operacyjny Polska Wschodnia w 2017 roku

Wyniki naboru 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 6 listopada 2017 roku opublikowała wyniki trzeciej tury naboru do działania 1.2 Internacjonalizacja Program Operacyjny Polska Wschodnia. Trzeci etap naboru trwał od 1 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku. W tym czasie do Generatora Wniosków wpłynęło 75 wniosków na łączną kwotę 30 434 […]

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia jest działaniem corocznym. Małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego uzyskują dofinansowanie rozwoju eksportu. Działanie ma na celu pobudzenie aktywności małych i średnich przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej w obszarze działalności eksportowej. W ramach dofinansowania przedsiębiorstwa opracowują nowy model biznesowy internacjonalizacji. Określa działania takie jak: strategia […]

ue 180x180 Aktualności

Konkursy w 2017 i 2018 roku

Dofinansowania w ramach konkursów 2017 i 2018 W IV kwartale 2017 i I kwartale 2018 roku małe i średnie przedsiębiorstwa pozyskały dofinansowania na działalność eksportową w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Program Operacyjny Polska Wschodnia ogłasza coroczny  nabór na działanie 1.4 Wzór na konkurencję. Celem jest przeprowadzenie audytu wzorniczego, co przyczyni […]

RPO obrazek 180x180 Aktualności

3.2.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Zgodnie z harmonogramem naborów zamieszczonym na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolskie  zakończył się nabór w ramach działania 3.2.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP. Oferta skierowana jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem jest wsparcie rozwoju małopolskich podmiotów gospodarczych, poprzez ich internacjonalizację. Projektami mogącymi uzyskać dofinansowanie są: opracowanie i wdrażanie strategii lub planu działalności międzynarodowej. […]

foto 180x180 Aktualności

Nabór 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP

Nabór POPW 1.2 – konkurs został zakończony Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła składanie wniosków w ramach naboru 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP, który rozpoczął się 28 kwietnia 2017 roku, do 31 sierpnia 2017 roku. Pierwszy etap zakończył się 31 maja, a drugi 30 czerwca 2017. Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w […]

RPO obrazek 2 180x180 Aktualności

Możliwości pozyskania dotacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

W tabeli zestawiono zakres i terminy działań przewidzianych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw. 

MPG logo vertical rgb 180x180 Aktualności

Go to Brand – nabór zakończony 2017

13 marca zakończył się nabór na III już edycję konkursu w ramach programu POIR 3.3.3 Go to Brand. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 200 000 000 zł, w tym na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim 20 000 000 zł, a na projekty zlokalizowane w województwach innych niż mazowieckie 180 000 000 zł. Złożonych zostało 778 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę […]

astana 180x180 Aktualności

Go to Brand 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaktualizowała harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, poddziałaniu 3.3.3 Go to Brand. Zmiana dotyczy dodania terminu konkursu. Nowy konkurs był dedykowany dla przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach Hannover Messe 2017 oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie. Kto może wziąć udział? Do udziału w wydarzeniach związanych z realizacją programu […]