Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami odnośnie działalności eksportowej. Aktualności dotyczą działań eksportowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz dostarczają informacji o najnowszych wydarzeniach w polskim eksporcie.


foto 180x180 Aktualności

Program Operacyjny Polska Wschodnia w 2017 roku

Wyniki naboru 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 6 listopada 2017 roku opublikowała wyniki trzeciej tury naboru do działania 1.2 Internacjonalizacja Program Operacyjny Polska Wschodnia. Trzeci etap naboru trwał od 1 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku. W tym czasie do Generatora Wniosków wpłynęło 75 wniosków na łączną kwotę 30 434 […]

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia jest działaniem corocznym. Małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego uzyskują dofinansowanie rozwoju eksportu. Działanie ma na celu pobudzenie aktywności małych i średnich przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej w obszarze działalności eksportowej. W ramach dofinansowania przedsiębiorstwa opracowują nowy model biznesowy internacjonalizacji. Określa działania takie jak: strategia […]

ue 180x180 Aktualności

Konkursy w 2017 i 2018 roku

Dofinansowania w ramach konkursów 2017 i 2018 W IV kwartale 2017 i I kwartale 2018 roku małe i średnie przedsiębiorstwa pozyskały dofinansowania na działalność eksportową w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Program Operacyjny Polska Wschodnia ogłasza coroczny  nabór na działanie 1.4 Wzór na konkurencję. Celem jest przeprowadzenie audytu wzorniczego, co przyczyni […]

RPO obrazek 180x180 Aktualności

3.2.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Zgodnie z harmonogramem naborów zamieszczonym na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolskie  zakończył się nabór w ramach działania 3.2.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP. Oferta skierowana jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem jest wsparcie rozwoju małopolskich podmiotów gospodarczych, poprzez ich internacjonalizację. Projektami mogącymi uzyskać dofinansowanie są: opracowanie i wdrażanie strategii lub planu działalności międzynarodowej. […]

foto 180x180 Aktualności

Nabór 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP

Nabór POPW 1.2 – konkurs został zakończony Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła składanie wniosków w ramach naboru 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP, który rozpoczął się 28 kwietnia 2017 roku, do 31 sierpnia 2017 roku. Pierwszy etap zakończył się 31 maja, a drugi 30 czerwca 2017. Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w […]

RPO obrazek 2 180x180 Aktualności

Możliwości pozyskania dotacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

W tabeli zestawiono zakres i terminy działań przewidzianych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw. 

MPG logo vertical rgb 180x180 Aktualności

Go to Brand – nabór zakończony 2017

13 marca zakończył się nabór na III już edycję konkursu w ramach programu POIR 3.3.3 Go to Brand. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 200 000 000 zł, w tym na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim 20 000 000 zł, a na projekty zlokalizowane w województwach innych niż mazowieckie 180 000 000 zł. Złożonych zostało 778 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę […]

astana 180x180 Aktualności

Go to Brand 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaktualizowała harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, poddziałaniu 3.3.3 Go to Brand. Zmiana dotyczy dodania terminu konkursu. Nowy konkurs był dedykowany dla przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach Hannover Messe 2017 oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie. Kto może wziąć udział? Do udziału w wydarzeniach związanych z realizacją programu […]

image 180x156 Aktualności

Branżowe programy promocji dla polskich firm

W dniu 18 października 2016 r. zostały opublikowane kolejne cztery Branżowe Programy Promocji wsparcia dla przedsiębiorców przez Ministerstwo Rozwoju. Do branż tych należą: maszyny i urządzenia biotechnologia i farmaceutyka budowa i wykańczanie budowli części samochodowe i lotnicze Branżowe Programy Promocji zawierają adresatów programu według kodów PKD, działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców czy  działania […]

logo MPG 180x158 Aktualności

Branżowy Program Promocji Moda Polska

Dnia 30 września w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja nt. Branżowego Programu Promocji Moda Polska. Pracownicy resortu przedstawili przedsiębiorcom z branży modowej możliwości uzyskania dotacji na rozwój eksportu. W ramach poddziałania 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand będą mogli uczestniczyć mikro, mali, średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach […]

apples 1004886 1280 180x180 Aktualności

Jak będzie się rozwijał eksport w 2016 roku?

Do tego typu prognoz należy podchodzić z dużą ostrożnością, ale biorąc pod uwagę sukces, który polski eksport odniósł w 2015 roku, nasza przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Osłabienie naszej waluty paradoksalnie wychodzi nam na zdrowie. Dzięki słabszej złotówce nasze produkty są tańsze, a przez to bardziej konkurencyjne na zagranicznych rynkach.   2016 rysuje się […]

money finance bills 500 180x180 Aktualności

Co ciekawego wydarzyło się w handlu zagranicznym w 2015 roku?

Rok 2015 okazał się przełomowy pod wieloma względami. Nasz kraj po raz pierwszy, licząc od początku lat 90-tych, osiągnął dodatni bilans handlowy, czyli nadwyżkę eksportu (który wyniósł 178 710 mln euro) nad importem (około 175 031 mln euro). Łącznie dodatnie saldo wyniosło blisko 3 678 mln euro, co w porównaniu z 2 658 mln euro „na minusie”, które osiągnęliśmy […]

ue 180x180 Aktualności

Cel dofinansowania w rozwoju eksportu

Rozwój działalności eksportowej, przyczyniający się do internacjonalizacji przedsiębiorstw w Polsce, jest jednym z celów, jakie realizowane są w ramach perspektyw budżetowej 2014-2020 Unii Europejskiej. Na co właściwie można otrzymać dofinansowanie w rozwoju eksportu w poszczególnych Programach Operacyjnych UE? Polskie przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową, mogą pozyskać finansowanie bezzwrotne dla swoich projektów w ramach wielu programów krajowych […]

foto 180x180 Aktualności

Polska Wschodnia – dlaczego warto skorzystać z dofinansowania?

W ramach programów wspierających rozwój państw Unii Europejskiej, finansowanych ze środków unijnych, w Polsce realizowany jest między innymi Program Operacyjny Polska Wschodnia.  Czy warto z niego skorzystać i dla kogo jest on przeznaczony? POPW Program Operacyjny Polska Wschodnia jest dodatkowym, ukierunkowanym również terytorialnie instrumentem wspierającym pod względem też finansowym 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, […]

turcja polska 180x180 Aktualności

Rozwój wymiany handlowej z Turcją

Unia Europejska liberalizuje stosunki handlowe z Turcją poprzez zmiany w przepisach dotyczących transportu lądowego. Owe zmiany mają przyczynić się do kreacji 39 000 miejsc pracy oraz do zwiększenia się obrotów handlowych między Unią Europejską i Turcją o 3,5 mld euro. Jest to ważna zmiana z punktu widzenia Polski i szansa, by stać się istotnym krajem […]