Polska Wschodnia – dlaczego warto skorzystać z dofinansowania?

foto 300x170 Polska Wschodnia – dlaczego warto skorzystać z dofinansowania?

W ramach programów wspierających rozwój państw Unii Europejskiej, finansowanych ze środków unijnych, w Polsce realizowany jest między innymi Program Operacyjny Polska Wschodnia.  Czy warto z niego skorzystać i dla kogo jest on przeznaczony?

POPW

Program Operacyjny Polska Wschodnia jest dodatkowym, ukierunkowanym również terytorialnie instrumentem wspierającym pod względem też finansowym 5 województw:

 • lubelskie,
 • podlaskie,
 • podkarpackie,
 • świętokrzyskie,
 • warmińsko-mazurskie.

Jego celem jest zwłaszcza wzmacnianie i uzupełnianie działań, takie jak prowadzone są w ramach regionalnych oraz krajowych programów operacyjnych. Dąży też do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wspieranie:

 • sektora MŚP w zakresie zwłaszcza działalności proinnowacyjnej,
 • tworzenia nowych, lub też innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej,
 • ponadto tworzenia nowych modeli biznesowych, które pozwolą na umiędzynarodowienie działalności sektora MŚP,
 • zwłaszcza poprawy efektywności układów transportowych oraz zrównoważonego transportu miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych,
 • tak też i zwiększenie dostępności do infrastruktury transportowej.

Działania proeksportowe

W ramach PO Polska Wschodnia podejmowane są projekty w Działaniu 1.2 Internacjonalizacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w celu zwiększenia aktywności gospodarczej podmiotów pochodzących z Polski Wschodniej na różnych rynkach międzynarodowych. Przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w konkursach organizowanych w tym działaniu, zyskując tam wsparcie od instytucji unijnych i krajowych w postaci doradztwa przy diagnozowaniu potencjału przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji, przygotowania firmy oraz jej oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania zagranicznych partnerów biznesowych.

W tym celu wsparcie w szczególności kierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw w efekcie inicjujących działalność eksportową na danym rynku. Obejmuje ono kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę docelowego działania, które wiążą się z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w małych i średnich przedsiębiorstwach, w nawiązaniu z internacjonalizacją działalności.

Etap I

Beneficjenci objęci wsparciem na dwóch etapach projektów. Etap I obejmujący również:

 • usługi doradcze w zakresie opracowania zwłaszcza nowego modelu biznesowego,
 • jak również analizę możliwości eksportowych firmy,
 • tak też wskazanie rynków docelowych,
 • identyfikację w zamiarze pozyskania kontrahentów zagranicznych,
 • utworzenie także koncepcji wejścia na rynek zagraniczny,
 • wybór narzędzi oraz metod marketingowych,
 • wskazanie rekomendacji do reorganizacji przedsiębiorstwa, przygotowujące do działalności eksportowej,
 • a także proponowanie możliwych źródeł finansowania działalności eksportowej.

Etap II

Etap II, w którym wsparcie ukierunkowane zostanie dla zagwarantowania beneficjentom dostępu do usług doradczych. Dotyczy również też zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych ze wdrażaniem modelu biznesowego przygotowanego na I etapie projektu. Ponadto:

 • próba nawiązania kontaktu z wyselekcjonowanymi partnerami zagranicznymi oraz pomoc przy prowadzeniu negocjacji handlowych,
 • informacje dotyczące przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego,
 • doradztwo biznesowe i prawne dotyczące budowy kanałów dystrybucji,
 • marketing,
 • zakup oprogramowania, które pozwoli na zautomatyzowanie procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności – do 20 proc. wydatków kwalifikowanych,
 • wsparcie na udział w zagranicznych targach

Podsumowanie

Jak również możliwość skorzystania z PO Polska Wschodnia i uzyskania dofinansowania oraz wsparcia merytorycznego od ekspertów wydaje się interesujący. Ponadto maksymalny poziom procentowy dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 80 proc. W pierwszym etapie beneficjenci mogą otrzymać do 50 tys. zł dofinansowania, a w drugim nawet 500 tys. zł, przy wkładzie własnym wynoszącym 20 proc.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.